תחומי התמחות

אגודות שיתופיות
 

משרדנו מתמחה בדיני האגודות השיתופיות ובייצוג אגודות שיתופיות לרבות אגודות חקלאיות, קהילתיות וועדים מקומיים.

 

יעוץ וייצוג בתביעות מול מנהל מקרקעי ישראל, בסכסוכים בין אגודות שיתופיות לחברים באגודות ובתביעות חוב. כמו כן, משרדנו עוסק בכל הקשור למושבים/קיבוצים לרבות פרוייקטים נדלניים, הרחבות קיבוצים, הפרטה ושיוך דירות.

הליווי המשפטי כולל בין היתר ייצוג בתהליכים תאגידים הנוגעים לאגודה השיתופית ולחברות בה, לרבות ניסוח מסמכי יסוד, הסדרת יחסים בין האגודה לחבריה, הסדרות תקנוניות והליכים מול רשם האגודות השיתופיות.

 

משרדנו מתמחה הן בהליכים הנוגעים לפעילות השוטפת של האגודה מול צדדים שלישיים, והן בייצוג בהליכים משפטיים בבתי המשפט, בבוררויות בפני בוררים מטעם רשם האגודות השיתופיות ובטריבונאלים משפטיים אחרים.