תחומי התמחות

עבירות תכנון ובניה

 

המשרד מתמחה ביעוץ משפטי וביצוג במסגרת הליכים שונים על פי חוק התכנון והבנייה ובפני בתי המשפט המקומיים, לרבות בהליכי רישוי בניה (מתן היתרי בניה), התנגדויות להיתרים, עררים, צווים למבנים מסוכנים, צווים להריסות המקרקעין ועוד.


כמו כן המשרד מייצג בתביעות לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה (תביעות נגד רשויות מקומיות בשם מי שנפגע מתכניות עיר).