תחומי התמחות

נזיקין

 

תאונות מצערות עשויות להתרחש במגוון מקומות ונסיבות, במקום העבודה, בשטח פרטי או ציבורי, במקומות בילוי או במוסדות. תחום דיני הנזיקין עוסק בנזק הנגרם לאדם או לרכוש בעקבות תאונות שונות שבהתאם לתרחיש ולנסיבות ניתן לתבוע פיצויים.

  

תביעות הנזיקין מצריכות התנהלות מדוקדקת של איסוף מסמכים וראיות ולכן חשוב להיוועץ עם עורך דין מומחה בשלב ההתחלתי של האירוע או התאונה כדי להגדיל את הסיכויים לקבל את המגיע לכם בסוף התהליך.